Trang chủ > Hỗ trợ & Tải về > Meter Readings

Hỗ trợ

Khi đăng nhập và gửi một yêu cầu trực tuyến, bạn sẽ có thể:
  • Yêu cầu hỗ trợ đăng nhập vào phần cứng và phần mềm
  • Log meter readings, change your details and request a machine relocation
  • View past support, meter reading, relocation and change detail requests
  • Automatically have your user details attached to the support request, when you pre-register

Meter Readings

Thông tin liên hệ

Danh xưng
Họ & tên***
Điện thoại***
Email***
Customer Reference

Cá nhân/ Thông tin tổ chức

Loại hình kinh doanh*** Cá nhân   Cơ quan
Cơ quan***
Address***


Mã vùng***
Nước/Lãnh Thổ***

Meter Reading Information

Sản phẩm/Model***   Which product do I have?
Số serial***
Account Number
Machine Address***


Mã vùng***
Nước/Lãnh Thổ***
Additional Information
Lưu thông tin chi tiết của tôi để sử dụng trong tương lai
Trường bắt buộc***  

  


dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng