Trang chủ > Giải pháp > Giải pháp cho văn phòng > Equitrac

Equitrac

Tổng quan

Tổng quan

  • Phần mềm Equitrac Office 5 được xây dựng chuyên biệt cho thị trường thương mại và văn phòng, cung cấp công cụ quản lý sao chụp và in ấn thông minh để giảm chi phí sản xuất tài liệu, tăng cường bảo mật và nâng cao hiệu quả của thiết bị sản xuất hiện tại. Equitrac Express 5 cung cấp một giải pháp tích hợp cho môi trường giáo dục và thư viện, cung cấp tính năng lấy lại chi phí và phương thức thanh toán linh hoạt cho tất cả các khách hàng trong môi trường thư viện và giáo dục. Cả hai sản phẩm phần mềm này được thiết kế dựa trên nền tảng kiến trúc tiên tiến của Equitrac, cho phép chia sẻ các tính năng cốt lõi và chức năng trong đa dạng sản phẩm, tăng cường tính năng hỗ trợ của các sản phẩm này, và giảm yêu cầu đào tạo chuyển giao công nghệ.

Thách thức trong kinh doanh

Thách thức trong kinh doanh

  • Kinh doanh ngày nay có yêu cầu rất đặc biệt đối với quản lý in ấn và sao chụp. Tài nguyên và ngân sách đã kìm hãm bộ phận IT trong các hoạt động hàng ngày nhằm cung cấp dịch vụ in ấn và sao chụp liên tục cho các phòng ban và người sử dụng, nhưng vẫn phải mang lại sự tiện lợi, chất lượng, độ tin cậy và khả năng truy cập dễ dàng các thiết bị in. Equitrac Office cung cấp các công cụ để quản lý, kiểm soát và giảm chi phí đầu ra giúp cho bộ thận IT hoàn thành nhiệm vụ..

Giải pháp của chúng tôi

  • Không giống như các giải pháp quản lý in ấn khác, Equitrac Office/Express được tích hợp để hỗ trợ cho các máy đa chức năng của Fuji Xerox một loạt quy trình in ấn, các loại cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và các phương pháp xác nhận người sử dụng, đem lại sự linh hoạt hơn khi triển khai. Các sản phẩm này cung cấp hệ thống mạnh mẽ, giá cả hợp lý cho môi trường vừa và nhỏ, đồng thời cung cấp giải pháp mở cho doanh nghiệp. Equitrac Office có cấu trúc thành phần cho phép bổ sung nhiều thành phần tùy chọn, chia sẻ thông qua các giải pháp kiểm toán tài liệu. Mô đun này giúp đơn giản hoá việc mở rộng các giải pháp trong môi trường kinh doanh phát triển và do đó cung cấp một giải pháp dễ dàng thích ứng với các yêu cầu phát triển thị trường. Kiểu kiến trúc này tích hợp chặt chẽ với hệ thống in phụ của máy chủ server đem lại sức mạnh, hiệu quả và chính xác. Điều này đảm bảo sản phẩm đáng tin cậy, và cung cấp thông tin giám sát bản in / copy / fax / scan chính xác nhất.

Quản lý chi phí đầu ra

  • Equitrac Office cho phép khách hàng theo dõi và phân bổ chính xác chi phí in ấn, sao chụp, scan và fax, đem đến các công cụ linh hoạt nhất để quản lý và thu hồi chi phí in ấn và sao chụp tại văn phòng.

Quy trình in ấn và bảo mật

  • Khả năng giám sát in ấn của Equitrac Office không chỉ đảm bảo in ấn qua mạng - đảm bảo các tài liệu in được giám sát ở khay đầu ra - mà còn cho phép người dùng cuối in theo hàng đợi in qua mạng, và sau đó chọn thiết bị đầu ra có sẵn thuận tiện nhất.

Định tuyến ít chi phí nhất

  • Các quy tắc và khả năng định tuyến trong EquitracOffice và Equitrac Express cung cấp cho các tổ chức khả năng chủ động định tuyến công việc in ấn tới các thiết bị đầu ra thích hợp nhất, dựa trên kích thước và các thuộc tính khác của công việc, giảm tổng chi phí đầu ra trong khi giảm thiểu sự bất tiện cho người sử dụng cùng.

Kiểm toán và tuân thủ

  • Quy định pháp lý hiện tại, kiểm toán toàn diện tài liệu theo ủy thác phải đảm bảo bí mật thông tin và khả năng giám sát tài liệu. Equitrac Office cung cấp giải pháp kiểm toán toàn diện tất cả các hoạt động đầu vào và đầu ra tài liệu, cho dù là in ấn, sao chụp, scan hoặc fax.

Các yêu cầu liên quan đến
sản phẩm, vui lòng xem
tại đây.

Yêu cầu


dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng