Trang chủ > FXV Airprint Web > Supporting Devices and OS
Các mẫu máy đa chức năng hỗ trợ

Tất cả các dòng máy ApeosPort-V, DocuCentre-V, ApeosPort-VI và DocuCentre-VI.

Hỗ trợ

Để có thêm thông tin xin liên hệ tại đây
Các thiết bị Apple và hệ điều hành hỗ trợ

Hỗ trợ iPhones, iPad, và iPod Touch với phiên bản iOS 4.2 hoặc cao hơn
Hỗ trợ Mac Book Air, Mac Book Pro, iMac, Mac mini và Mac Pro phiên bản OS X Lion hoặc cao hơn

Các yêu cầu liên quan đến
sản phẩm, vui lòng xem
tại đây.

Yêu cầu
dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng