Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

호치민 시티 사무실

심희수

연락처: 0938 881 809 - 0938 338 422

이메일: HeeSoo.Shim@vnm.fujixerox.com

 

하노이 사무실 & 쇼룸

신명석

연락처: 0942 829 955

이메일: MyungSeok.Shin@vnm.fujixerox.com

 

후지 제록스 베트남 오피스

images/1.jpg

베트남 지사

12th Floor, Vincom Center

72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC

전화: (84-28) 3829 0038 

팩스: (84-28) 3829 0032

이메일: info@vnm.fujixerox.com

www.fujixerox.com.vn/

 

하노이 사무실 & 쇼룸

images/2.jpg
 • 14th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da Dist., Ha Noi
 • 전화: (84-24) 3824 1063
 • 팩스: (84-24) 3824 1113

 

하이퐁 사무실

images/3.jpg
 • 4th Floor, Harbour View Tower
 • 12 Tran Phu, Ngo Quyen Dist., Hai Phong
 • 전화: (84-225) 3859 236
 • 팩스: (84-225) 3859 239

 

다낭 사무실

images/4.jpg
 • 5th Floor, Indochina Riverside Office Tower
 • 74 Bach Dang, Hai Chau Dist., Da Nang
 • 전화: (84-236) 3892 896
 • 팩스: (84-236) 3892 895 

dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng