Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

連絡人

Ms. 吳卉芊: 0901420 133

Ms. 許元瑜: 0909 555 987

Mr. 鄭承騏: 0901 369 177

Mr. Tu Ho Nam: 0901 833 718

 

富士全錄越南有限公司

images/1.jpg

 

河內代表處 & 展示廳

images/2.jpg
 • 14th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da Dist., Ha Noi
 • 電話: (84-24) 3824 1063
 • 傳真: (84-24) 3824 1113

 

海防代表處

images/3.jpg
 • 4th Floor, Harbour View Tower
 • 12 Tran Phu, Ngo Quyen Dist., Hai Phong
 • 電話: (84-225) 3859 236
 • 傳真: (84-225) 3859 239

 

峴港代表處

images/4.jpg
 • 5th Floor, Indochina Riverside Office Tower
 • 74 Bach Dang, Hai Chau Dist., Da Nang
 • 電話: (84-236) 3892 896
 • 傳真: (84-236) 3892 895

dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng