Trang chủ > Liên hệ chúng tôi

吳卉芊

電話: 0901 420 133 - 0931 843 361

联系信箱: Wu.HueiCian@vnm.fujixerox.com

 

富士富士施乐(越南)有限公司

images/1.jpg
 • 胡志明市总公司
 • 12th Floor, Vincom Center
 • 72 Le Thanh Ton, Dist.1, HCMC
 • 电话: (84-8) 3829 0038    
 • 传真: (84-8) 3829 0032  
 • 联系信箱: info@vnm.fujixerox.com                                                              
 • www.fujixerox.com.vn/

 

河內代表处&展示厅

images/2.jpg
 • 14th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da Dist., Ha Noi
 • 电话: (84-4) 3824 1063
 • 传真: (84-4) 3824 1113

 

海防代表处

images/3.jpg
 • 4th Floor, Harbour View Tower
 • 12 Tran Phu, Ngo Quyen Dist., Hai Phong
 • 电话: (84-31) 3859 236
 • 传真: (84-31) 3859 239

 

岘港代表

images/4.jpg
 • 5th Floor, Indochina Riverside Office Tower
 • 74 Bach Dang, Hai Chau Dist., Da Nang
 • 电话: (84-236) 3892 896
 • 传真: (84-236) 3892 895

 

杨庆伟

电话:(08) 3829 0038, Ext. 325

联系信箱: QingWei.Yang@vnm.fujixerox.com                                                              

 


dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng