Trang chủ > Công ty > Phát triển bền vững > Chính sách an toàn sản phẩm

Chính Sách An Toàn Sản Phẩm

Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam (dưới đây gọi là FXV) và các nhà phân phối được ủy quyền (dưới đây gọi là AD) sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện việc quản lý an toàn sản phẩm cũng như cung cấp sản phẩm an toàn cho môi trường dựa trên nguyên tắc an toàn sản phẩm trước nhất. Ngoài ra, FXV và các AD sẽ xử lý triệt để các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm và tăng cường các hoạt động phòng ngừa thường xuyên để duy trì và xây dựng lòng tin từ khách hàng. FXV và các AD sẽ có các biện pháp phù hợp với các mục bên dưới để đảm bảo sự an toàn cho các sản phẩm cung cấp ra thị trường và để xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố về an toàn sản phẩm:

1. Cải thiện và tăng cường hệ thống quản lý
Hệ thống quản lý liên quan đến an toàn sản phẩm sẽ được cải tiến tốt hơn và được tăng cường qua rất nhiều quy trình kiểm tra, kiểm toán khác nhau, v.v...

2. Xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố về an toàn sản phẩm
Một mối nguy hiểm cần phải được nhận thấy rằng nó sẽ có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm, và phải thực hiện ngay biện pháp tốt nhất để ngăn chặn tai nạn có khả năng xảy ra. Nếu có vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm xảy ra thì vấn đề đó phải được giải quyết triệt để và kịp thời một cách thích hợp. Đồng thời phải nỗ lực tích cực để hạn chế tác động và ngăn ngừa tái phát.

3. Công bố thông tin
Để thu hút sự chú ý của nhân viên và khách hàng, các thông tin về những vấn đề có thể xảy ra liên quan đến an toàn sản phẩm sẽ được công bố rộng rãi bên trong và bên ngoài công ty nếu như đó là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên. Ngoài ra, trong trường hợp có vấn đề liên quan đến sự cố an toàn sản phẩm thì phải công bố thông tin một cách phù hợp để đảm bảo tính minh bạch.

4. Đào tạo và nâng cao nhận thức
Đội ngũ quản lý an toàn sản phẩm sẽ cung cấp các chương trình đào tạo cần thiết về an toàn sản phẩm cho nhân viên để nâng cao nhận thức của nhân viên về an toàn sản phẩm và thôi thúc họ có hành động phù hợp với Chính sách cơ bản và Vị trí cơ bản.


dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng