Trang chủ > Công ty > Về Fuji Xerox Việt Nam > Khái niệm công ty tốt

Khái niệm Công ty Tốt

Trong năm tài chính 1992, Fuji Xerox đã công bố Khái niệm Công ty Tốt và xây dựng khái niệm đó như nền tảng quản lý. Theo khái niệm này, một công ty tốt phải 'mạnh', 'nhân ái' và 'thú vị'. Một công ty 'mạnh' cung cấp sản phẩm và dịch vụ tuyệt hảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và có thể liên tục đem lại lợi ích cho cổ đông. Một công ty 'nhân ái' đóng góp cho cộng đồng địa phương và toàn cầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi đạo đức, và đóng góp xã hội. Nhân viên nhận thấy cuộc sống và công việc của họ tại công ty 'thú vị'. Fuji Xerox hướng tới xây dựng một công ty có sự cân bằng tuyệt vời của tất cả ba đặc điểm này.


dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng