Trang chủ > Công ty > Về Fuji Xerox Việt Nam > Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi

Tuyên bố sứ mệnh

Đặt mục tiêu chung cho Fuji Xerox và tất cả các công ty thành viên bao gồm cả các chi nhánh trong nước và ngoài nước, các chi nhánh thương mại cũng như toàn bộ nhân viên. Đó là:Các giá trị chung

Các giá trị chung bao gồm 10 giá trị, mỗi giá trị nhấn mạnh trách nhiệm của chúng tôi và đưa ra cách thức chúng tôi tiến hành kinh doanh với vai trò là thành viên của xã hội và là các công dân dựa trên sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người.dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng