Trang chủ > Công ty > Về Fuji Xerox Việt Nam > Ban giám đốc

Ban Giám đốc

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2016

Họ tên Chức vụ
Ông Hiroshi Shimoe Chủ tịch
Ông Yasuyuki Matsumoto Giám đốc Điều hành
Kế hoach Kinh doanh & Tiếp thị
Bà Trần Thu Phương Giám đốc điều hành
Phòng Kinh doanh Kênh Phân phối
Ông Masahiko Kimura Giám đốc điều hành
Phòng Kinh doanh Khách hàng, khu vực phía Nam
Ông Toru Nakazaki Trưởng chi nhánh Hà Nội
Giám đốc Điều hành
Phòng Kinh doanh Khu vực miền Bắc và Hải Phòng
Ông Chusho Takamura Giám đốc Điều hành
Phòng kinh doanh khu vực miền Nam và miền Trung
Ông Lê Văn Vy Trưởng phòng cấp cao
Kinh doanh và Tiếp thị Hệ thống In Công nghiệp
Ông Phan Việt Hồng Giám đốc Điều hành
Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
Bà Trần Thị Diệu Hiền Giám đốc Điều hành
Tài chính, Pháp lý, Hệ thống Thông tin, Nhân sự và Hành chính

dự án carillon 6 carillon 6 tan phu căn hộ carillon 6 carillon 6 tân phú căn hộ richmond city căn hộ richmond xe nâng Việt Nam | xe nang viet nam | xe nang | xe nâng | xe nang hang | xe nâng hàng